wystawa16092021Marchand

Od 1990 - do obecnie Malarstwo, rysunek, rzeźba Piotra Kosiorka - źródło: m.in. album „Twórczość malarska lekarzy OIL w Białymstoku" oraz materiały własne.


Album z wystawy 16 września 2021 r.

album

Początki (1990)

Swoja przygodę z rysunkiem, głownie ołówkiem, malarstwem olejnym i rzeźbą w drzewie rozpoczął wcześnie w okresie studiów medycznych. Pierwszym zachowanym medycznym rysunkiem jest Prosopoplegia (tj. porażenie nerwu twarzowego), powstała po kolokwium z anatomii na pierwszym roku medycyny (1991).

prosopoplegia

Pierwszym obrazem olejnym był portret bliskiego znajomego rodziców - prof. Jana Gajewskiego rektora Filli Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (1993). Zainspirowało to autora do dalszej pracy nad olejami. Kolejne obrazy powstawały w wolnym czasie i stanowiły relaks od pracy zawodowej. " Śniadanie na trawie" - Claud Monet. Na zamówienie.

Rembrandt światłocień

Od dzieciństwa zafascynowany techniką światłocienia, stosowaną przez różnych holenderskich artystów z XVII w., stara się ich naśladować, a zwłaszcza kopiować po rozrysowaniu postaci, głównie obrazy niedoścignionego Rembrandta Harmenszoona van Rijn. Narysował m.in. Portret Chopina Eugène'a Delacroix, Straż nocna (fragment) Rembrandta, oraz Grosz czynszowy oraz Chrystus i Szymon Cyrenejczyk Tycjana. Następnie malował kopie olejnych obrazów Rembrandta m.in.: Portret Titiusa, Autoportret, Autoportret 2, Dziewczyna przy oknie, Kąpiąca się dziewczyna, Hendrickje lub Wenus z amorem, Studium młodej dziewczyny. Mistrz z Lejdy w ekspresji smutku, bezsilności, cierpienia wydaje się być niedościgniony.

Grosz czynszowy - Tycjan Batszeba-fragment-Rembrandt Titius-Rembrandt Dziewczyna w oknie Autoportret-Rembrandt Autoportret 2-Rembrandt Hendrickje Kapiaca sie dziewczyna Hendrickje_lub_Wenus_z_amorem Studium mlodej dziewczyny

Zainteresowany realistyczne żywą, aczkolwiek martwą naturą przedmiotów, kopiował także Paula Cézanne`a – Martwa natura z jabłkami, Martwa natura z draperią i dzbanem, Martwa natura.


Martwa natura z jablkami Martwa natura z draperia i dzbanem Martwa natura

Szkoła

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 9 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Dyplom lekarza otrzymał w 1997 roku w Akademii Medycznej w Białymstoku.

Praca

Już w 1997 r. podjął pracę na macierzystej uczelni medycznej jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, przedmiot nauczania patofizjologia, łącząc zajęcia dydaktyczne z pracą naukową oraz nauką do specjalizacji z chorób wewnętrznych.

W 2005 r na białostockiej Akademii Medycznej obronił doktorat pt: "Wpływ egzogennych i endogennych kannabinoidów na procesy poznawcze u szczurów".

Przez wiele lat pracownik Szpitala Miejskiego, lekarz dyżurny izby przyjęć,gdzie za pracę na rzecz pacjentów otrzymał wyróżnienie nominacją do Nagrody im. dr Krzysztofa Kanigowskiego (2017).


WYSTAWY


Wernisaż WOAK Białystok (2003)
wystawa OIL Łodź (2012) - album
wystawa Marchand Białystok (2021) - album
wystawa w Dom Lekarza Turośń Kościelna (2022)
wystawa OIL Białystok (2022) - album !!!
wystawa OIL Łodź (2022) ...
wystawa OIL Łodź (2023) ... 500Lodz Cech tkaczy łodzkich i Fabrykanci łodzcy
wystawa OIL Łodź (2024) ... Lodz2024 Pejzarze: 4 pory roku


2003


zaproszenie1WOAK zaproszenie2WOAK zaproszenie3WOAK zaproszenie4WOAK

W dniu 9 stycznia 2003 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku odbył się wernisaż prac autora.

Wydarzenie było miłym zaskoczeniem dla rodziny, znajomych i współpracowników.


wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK wernisaz2003WOAK

Na tej wystawie zaprezentował też własne prace: Koń szachowy (kredki), Smutek (węgiel), liczne wybrane szkice studium postaci (ołówek).

kon szachowy smutek

Artykuł w Kurierze Porannym (fot.Boguslaw Florian Skok) fot.Boguslaw Florian Skok

2012

W 2012 roku odbyła się X Jubileuszowa Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi w dniach 27 maj - 1 czerwca. Autor zaprezentował obrazy olejne na płótnie: Autoportret wg Rembrandta, Kapiąca się dziewczyna wg Rembrandta oraz Prosopoplegia i Smutek, który został opublikowany w wydawnictwie Klubu Lekarza OIL w Łodzi – Malarstwo Lekarzy i Lekarzy Dentystów (2012).

fot.OIL wystawa 2012 Lódz

2021

16 września 2021 roku odbył się w Marchandzie wernisaż i wystawa malarstwa lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku . Autor zaprezentował obrazy olejne na płótnie: Autoportret wg Rembrandta, Studium młodej dziewczyny wg Rembrandta, Martwa natura wg Cézanne`a widoczne na zdjęciu.


2022

Powrót do rysunku i malarstwa (rysunek komputerowy; wydruk fotoobrazów)

Wernisaż w dniu 9 kwietnia o godz. 16:00 (sobota) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku Anna Jakubowska i Tomasz Maksimowicz na tle obrazów autora (Ukryte piękno, Samobadanie piersi nr 2) , ul. Świętojańska 7.Zapraszamy! Obrazy z Domu Lekarza w Turośni Kościelnej będą tam prezentowane.

zaproszenie
Relacja radiowa (red.Dorota Sokołowska) z wernisażu w dniu 26 maja o godz. 19:00 (czwartek) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, ul. Świętojańska 7. Zapraszamy! Wykład poprzedzający wernisaż wygłosi dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz o profilaktyce raka piersi! Film.


Wernisaż w dniu 29 maja o godz. 17:00 (niedziela) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, XIX Ogólnopolska i II Miedzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy ! Wystawiono: "Ukryte piekno" i "Raka piersi nr 1" Zapraszam na film.


Walentynka Piotra Kosiorka do licytacji!

W czasie Muzycznych Spotkań Mistrzów Medycyny 30 sierpnia 2022 r. w Warszawie odbędzie się II Aukcja na rzecz Stypendium Naukowego Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2023.
(...)Piotr Kosiorek przedstawia w swoich pracach różne choroby, wprowadzając widza w świat wewnętrzny postaci, ich ból i cierpienie (...).
"Walentynka" Złoty OTIS 2023


Publikacje na temat malarstwa "maladie"


2024: Lefrère, Laas, N. Kluger

Pułapki ikonodiagnostyczne dotyczące nieprawidłowych cech senologicznych w obrazach Dürera, Le Nainów i Barry’ego

Streszczenie:Często badano i omawiano artystyczne przedstawienia podejrzanych guzków piersi, takich jak nowotwory. Podejście to jest jednak obarczone źródłami uprzedzeń, które osłabiają „dramatyczny” charakter niektórych ikonodiagnoz. Metodologia. — Przyjrzeliśmy się trzem arcydziełom sztuki zachodniej, które według naszej najlepszej wiedzy nie były wcześniej badane w tym kontekście: „Adam i Ewa” (ok. 1507) Albrechta Dürera; „Wenus w kuźni Wulkana” (1641) autorstwa braci Le Nain; oraz „Jowisz i Junona na górze Ida” (ok. 1795) autorstwa Jamesa Barry’ego. Po krótkim opisie genezy dzieł i przypadków omawiamy pewne domniemane nieprawidłowe cechy senologiczne i odpowiadające im pułapki ikonodiagnostyczne w odniesieniu do literatury medyczno-artystycznej. Wyniki/dyskusja. — Cofnięcie sutka przez Eve, związane z obszernym wybrzuszeniem pod pachą i ciemnym dołkiem w dolnym zewnętrznym kwadrancie, należy zrównoważyć stylistyczną krzywizną palca i opadającą linią ramion, co odzwierciedla potencjalne ryzyko błędnej diagnozy ze względu na właściwy wpływ stylu artystycznego. Jeśli chodzi o Wenus, ciemny dołek wzmacniający wrażenie utraty krzywizny związanej z przypuszczalną masą w górnej, zewnętrznej ćwiartce, może wynikać ze zwykłego efektu cienia. Na koniec Juno, w odmianie antycznej pozy Wenus Pudica, wskazuje guzek piersi, niemal dotykając go palcem serdecznym. Odbarwienie pigmentu na ewentualnie uszkodzonej strukturze mogło wywołać wrażenie ulgi. Jednakże grawer charakteryzuje się możliwością nakładania się akcentów w tym obszarze, który jest preferowany przez nowotwory piersi. Wnioski/Perspektywy. — Te trzy przypadki ilustrują, z edukacyjnego punktu widzenia, pewne ograniczenia metodologiczne, które należy wziąć pod uwagę w procesie sekwencyjnej ikonodiagnozy. Te domniemane artefakty nieprawidłowe cechy senologiczne odzwierciedlają również trudność w znalezieniu wiarygodnych, pisemnych informacji o etiologii na temat guzów sutka u kobiet na przestrzeni wieków.

2023: Kosiorek, Kazberuk, Jarząbek i Borkowska

Rak piersi czy wręcz fantazja artystyczna w malarstwie Rembrandta i Rubensa?

Streszczenie: Czy tylko interniści są w stanie zdiagnozować chorobę na podstawie wyglądu, chodu i zachowania pacjenta? Nie brakuje przykładów przekonującego przedstawienia chorób somatycznych w sztuce malarskiej. Są jednak i obrazy, na których choroba, zwłaszcza onkologiczna, jest ukryta. Być może w tamtym czasie nie było to powszechnie znane. Praca ma na celu rehabilitację Betszeby Rembrandta, od lat 70. XX w. błędnie uznawanej za przykład raka piersi, oraz pokazanie płócien Rubensa, które nie kryją deformacji nowotworów piersi. Analiza zanieczyszczeń, plam i deformacji lakieru staje się coraz bardziej precyzyjna dzięki nowoczesnym metodom spektrofotometrii rentgenowskiej. W niektórych przypadkach widzimy, że efekt niegdyś uważany za chorobę wynikał z artefaktów rekonstrukcji lub przywrócenia obrazu. Wnioski: istnieją mocne dowody na to, że w przypadku „Betszeby w łaźni” Rembrandta żona Davida, czyli Henrikje Stoffels, nie chorowała na raka piersi. Inne obrazy Rembrandta i Rubensa ilustrują chorobę. Zastanawiające jest to, że artyści starali się oddać realistyczną naturę ludzkiego ciała, niezależnie od istnienia ewentualnych patologii.

2022: Nerlich, DeWaal, Donell i Bianucci

Rak piersi w "Na wpół ubranej kobiecie siedzącej obok pieca" (1658) Rembrandta van Rijna

Streszczenie:Barokowy malarz holenderski Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669 n.e.) zapoznał się ze zmianami patologicznymi piersi ukazanymi na płótnie Batszeba w jej toalecie (1654 n.e.); jego model, Henrijke Stoffels, został przedstawiony z przebarwieniem lewej piersi, peau d'orange i zniekształceniem symetrii z pełnością pod pachami. Początkowo zaproponowano diagnostykę raka piersi, ale później został odrzucony na rzecz naśladowców raka (gruźlicze zapalenie sutka, zapalenie sutka w okresie laktacji po nieudanej ciąży, zakrzepowe zapalenie żył Mondora); było to głównie spowodowane długim przeżyciem Henrjike'a (9 lat po przedstawieniu), co w dużym stopniu wykluczyło zaawansowanego raka piersi. W doniesieniu tym opisujemy przypadek raka prawej piersi w stanie I/7 z akwaforty Rembrandta Kobieta siedząca na wpół ubrana obok pieca (1658 n.e.; nr inw. B197) (ryc. 1), odbitka ta istnieje w siedmiu stanach oryginalnych plus co najmniej 24 przedruki. Rembrandt był używany do kilkukrotnej przeróbki pojedynczej płyty i wykonywania odbitek z tej samej płyty pomiędzy różnymi zmianami; zmiany te nazywane są „stanami”. Znajomość numeru każdego stanu jest niezwykle ważna z punktu widzenia diagnostyki paleomedycznej. W obrębie oryginalnych stanów, przygotowanych i promowanych przez Rembrandta w celach komercyjnych, istnieją dwa typy, które wykazują zasadniczą różnicę w przedstawieniu: jeden z patologią piersi (stan I/7) (ryc. A) – i jeden bez (wszystkie pozostałe stany)

2014: Choroby i sztuka. Mona Lisa miała podwyższony cholesterol.

naTemat.pl Autor:Zofia Rojek. 18 luty 2014

Choroby i sztuka. Mona Lisa miała podwyższony cholesterol a człowiek wituwianski przepuklinę

" (...) Twórczością tego właśnie artysty zainteresował się dr Piotr Kosiorek z Białegostoku, którzy przez lata nie tylko rozpoznawał choroby na płótnach wielkich mistrzów, ale i ich kopiował. –Na studiach miałem bardzo przyjemną pasję – malowałem obrazy. Byłem zafascynowany Rembrandtem i jego "Anatomią doktora Tulpa", która przedstawiała przy pracy XVII – wiecznych medyków – mówi dr Kosiorek. – Miałem nawet kilka wystaw, ale aktualnie już nic nie maluję – dodaje.

Dr Kosiorek uważa, że dla niego, jako dla lekarza, odnajdywanie schorzeń na obrazach dawnych mistrzów było właściwie naturalne. – To takie "zboczenie zawodowe", a że najbardziej lubię mistrzów flamandzkich, to najczęściej oglądam i czytam właśnie o ich dziełach – mówi. Lekarz przyznaje, że sam też często malował postaci, których ciała były zdeformowane lub znacząco zmienione przez chorobę. – Kiedyś rysowałem prosopoplegię, czyli porażenie siódmego nerwu twarzowego. Koledzy, którzy oglądali mój rysunek, od razu wiedzieli o co chodzi – dodaje.

W mistrzach flamandzkich oprócz światłocienia, kolorów i sposobu malowania fascynuje go przede wszystkim wnikliwa anatomia. – Był taki okres, że szukałem na obrazach różnych chorób. Tak przedstawiano profanum, czyli ból i cierpienie poszczególnych postaci – mówi dr Kosiorek. Lekarz uważa, że w obrazach, którymi on się najchętniej zajmował, najczęściej przedstawiano tyfus i kiłę, ale odnalazł też zdecydowanie więcej schorzeń. – Jak lekarz ogląda obraz, to zawsze rozpozna chorobę. Wystarczy jeden rzut oka na kończyny lub kąciki ust, żeby dowiedzieć się, na co cierpiała dana osoba – mówi dr Kosiorek."


Nota encyklopedyczna


Piotr Kosiorek, ur. 1972 roku w Białymstoku.Lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej, specjalista medycyny sportowej. Obecnie pracuje w Białostockim Centrum Onkologii jako kierownik izby przyjęć szpitala w czasie pandemii COVID-19. Wyróżniony za wyjątkową pracę na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych Złotym Krzyżem Zasługi (2020).

Żona, Marta Ciulkin-Kosiorek, lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, synowie Paweł i Jan

Home