Lodz2022Tegoroczna XIX Ogólnopolska i II Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy już w zapowiedziach organizatorów, Prezesa dr Pawła Czekalskiego oraz Dyrektor Iwony Szelewy, była szczególna. Honorowy patronat objął Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie całego środowiska medycznego. Obecne na wernisażu lokalne radio i telewizja łódzka przeprowadzały wywiady z organizatorami oraz gośćmi. W tym roku licznie pojawili się nowi autorzy. Zaprezentowano prace profesjonalne, w których dominowały pejzaże, martwe natury, portrety malowane tradycyjnie olejem na płótnie, ale pomiędzy olejami, akrylami i pastelami pokazano nowe ciekawe rozwiązania (ręcznie wykonany gobelin (Renata Żenkiewicz), obustronny tryptyk/obraz-parawan (Katarzyna Kwarecka), olej na grubej desce (Bogdan Kądziela), pandemiczny rysunkowy komiks (Bogdan Kądziela), fotoobrazy (Piotr Kosiorek). Kilka prac nawiązywało w różny sposób tematyką do wojny na Ukrainie (Barbara Gołębicka, Anna Grzybowska, Krystyna Skupień). Po raz pierwszy przedstawiono prace tematem nawiązujące do choroby onkologicznej (Piotr Kosiorek). Temat zdrowia tradycyjnie licznie był prezentowany (Danuta Korytkowska-Muśińska, Grażyna Szukalska, Grażyna Omylak, Jolanta Silska-Hałupka, Barabara Żyła, Roberta Marcinkowska, Piotr Kosiorek).
Lodz2022 Parter Klubu Lekarza OIL w Łodzi
Tradycyjnie wernisaż i wystawa miała miejsce na parterze Klubu Lekarza OIL, w XIX-wiecznym budynku sprawiającym wrażenie „neoklasycznym pałacyku”, przy ulicy Czerwonej 3 w centrum Łodzi. Jest to właściwie Willa Ryszarda Geyera, słynnego fabrykanta łódzkiego, projektu Andrea Palladio, odrestaurowana po 1997 roku. Wnętrza bogato ozdobione, sztukaterią na sufitach, lambrekiny w oknach. Doskonałe miejsce na wystawę i prezentacje twórczości lekarzy z całej Polski. Budynek na piętrze i poddaszu pełni również miejsce dla muzealiów oraz różnych medycznych pamiątek, a bar na parterze jest miejscem spotkań towarzyskich i miłego spędzenia czasu.
Komisarz wystawy dr Małgorzata Majewska-Kawińska przedstawiła jury konkursowe. Przewodniczącą była znana łódzka malarka, Maria Sadowska – reprezentująca Polski Związek Artystów okręgu łódzkiego, prof. Leokadia Bartoszko, dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i ASP w Łodzi oraz dr Daniel Cybula z ASP w Łodzi.

Prezentacja nagród, wyróżnień i certyfikatów.

Lodz2022 Komisja konkursowa
Na wystawie zgromadzono 118 prac od 62 autorów, z Polski i z „kawałka” Skandynawii. Rozpoczęto ogłaszanie wyników wystawy wspomnieniem i podziękowaniem dla dr Alicji Naruszewicz-Petrenko, lokalnej spirytus movens, wieloletniej komisarz wystaw. Doktor Petrenko na IX ogólnopolskiej wystawie (była to również I międzynarodowa wystawa! 2011 rok) prezentowała wtenczas wyróżnione przez jury nowatorskie impresjonistyczne pastele.
Lodz2022 Dr Czekalski, Iwona Szelewa, Autor
Dr Paweł Czekalski i Iwona Szelewa z autorem przy pracach własnych. Nagrodę główną – złotą paletę – przyznano dr Tadeuszowi Lesiakowi (za zestaw prac („Gruszki”), srebrna paleta – Danucie Krawczuk („Wilk wojownik”), brązowa paleta – Ewie Murak-Kozaneckiej („Melancholia”).

Nagrodzone trzy prace: Gruszki, Wilk wojownik, Melancholia.

Lodz2022 Złota (góra), oraz srebrna (lewa) i brązowa (prawa) paleta

Wyróżnione prace m.in: cykl Wakacje, Bałuty wiosną, Książe Karol, Kapliczka, Przędzą malowane II

Lodz2022 Niektóre z prac wyróżnionych..
Spośród profesjonalnie wykonanych, prezentowanych obrazów, znanych w tym środowisku malarzy-lekarzy wystawy (m.in. Małgorzata Majewska-Kawińska, Włodzimierz Cerański, Mieczysław Chruściel), wyróżniono nowatorskie prace: Nina Lachiewicz („Kapliczka”), Tadeusz Wolski (cykl „Wakacje”), Piotr Kazimierak („Bałuty wiosną”), Bogdan Kądziela („Człowiek tęcza vel. Książę Karol”), Renata Żenkiewicz („Przędzą malowane II”). Przyznano także nagrodę publiczności (Elżbieta Napieralska-Krzysiek „Nadzieja”). Z Białegostoku prezentowali swoje prace Paweł Pecuszok (Tobiasz Kenio; „Podlasiak”), Anna Bronowicz („Wrzosowa łąka”, Upadłe drzewo”), Piotr Kosiorek („Ukryte piękno”, „Rak piersi nr 1”).
Film z wernisażu