"Warsztaty sztuki malarskiej u Magdaleny Talmon - w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku - okazały się arcyciekawe. Z jednej strony ukazały mi różnorodność prezentowanej tam formy malarskiej, ale przede wszystkim spotkanie, porównanie z innymi osobami malującymi, wymiana opinii i podjecie wyzwania de novo. Tym razem jest to przeskoczenie na mokre zamiast na sugerowane przez prowadzącą suche pastele. A to okazała się trudniejsza ścieżka.."2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Dnia 22 kwietnia 2023 r. miała miejsce wystawa malarstwa, fotografii, grafiki i rysunku autorstwa lekarzy należących do OIL w Białymstoku. Wydarzenie towarzyszące w ramach XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Białymstoku. Zaprezentowano Rafaela Santi`ego "Portret młodzieńca" wg autora - tektura, pastel olejny, 30x40 cm. Katalog z wystawy zawiera dodatkowo wybrane trzy ostatnie pastele.

2023 2023

Dnia 28 maja 2023 r. miała miejsce Jubileuszowa XX Ogolnopolska III Miedzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy w OIL w Łodzi. Przedstawiono 2 obrazy pastel olejny: "Chrystus" i "Jan Chrzciciel".
2023

Na warsztatach u Magdy Talmon w PIK też powstały nowa: "Dziewczyna z perłą" oraz "Kobieta". Pokazuje genezę obrazu w pastelu (w studium) oraz twarz kobiety do porównania z oryginałem.
2023 2023